Coaching

Bij het schrijven van je verhaal, boek of bundel?

Gewoon doen! Je wilt immers gelezen worden!

Meedenken en meelezen

Bij het schrijven van een boek, levensverhaal, dichtbundel, jeugdboek, kort verhaal, reisverhaal, boek of tijdschrift voor een jubileum of welk schrijfproduct dan ook, kan ik je op diverse manieren begeleiden.

Meedenken over opzet en inhoud, structuur. Kijken naar taalgebruik en spelling. Suggesties doen voor aantrekkelijke titels en beginzinnen.

“Als je een boek schrijft, heb je iemand nodig die helpt met grammatica en zinsconstructies. Daarnaast heb je een bijzonder iemand nodig die jou helpt hoe je een verhaal interessant kunt maken voor de lezer en structuur aanbrengt en het leesbaar houdt. Iemand die een overzicht biedt, want als schrijver overzie je dat op een bepaald moment niet meer. Samen hebben we nagedacht over het doel van het boek en daar ook het verhaal op aangepast. Het zijn de kennis en kunde van Winny die mijn boek gemaakt hebben tot wat het nu is. Net als de flexibiliteit (geen zwart-wit contract) en de snelheid van reageren, waardoor ik in de flow kon blijven om het boek af te maken.” Ronald Sluiter over ‘Van Carrière naar Kanker’

Beoordelen manuscript

Ben je bezig met een verhaal of boek en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Een kritische proeflezer die je werk van opbouwend commentaar voorziet? Die terugkoppelt of je verhaallijn helder en consistent is, de opbouw logisch, of je als lezer met het personage meeleeft en of er een mooie spanningsboog in zit. Met gerichte tips en adviezen kun je jouw verhaal verbeteren. Of het nu gaat om fictie of non-fictie, je wilt immers dat jet verhaal gelezen wordt.

“Mijn speciale dank gaat uit naar Winny van Rij voor haar aanmoediging om door te gaan en voor het redigeren van het manuscript. Zonder haar was dit boek er niet gekomen.” Margo van der Meer over ‘De Woerdense Tijdgeest’.

Praktische ondersteuning bij publicatie

Ook kan ik begeleiden bij het zoeken naar een vormgever en/of drukker, mee naar een overleg met hen, proeven beoordelen en zorgen dat het resultaat zo is als je voor ogen hebt. Zodat je jouw boek, bundel of tijdschrift vol trots kunt presenteren.

Zelf eerst oriënteren op alles wat met schrijven te maken heeft? Kijk dan eens op Schrijven Online.