Kort verhaal schrijven

In april, mei en juni zijn er zes dinsdagavonden waarop je toewerkt naar een kort verhaal, jouw korte verhaal. Meer informatie volgt binnenkort.