• Kort verhaal schrijven

    In april, mei en juni zijn er zes dinsdagavonden waarop je toewerkt naar een kort verhaal, jouw korte verhaal.

    Meer informatie volgt binnenkort.